Politica de confidentialitate - RCA-IEFTIN | RCA-IN-RATE | RCA 2014

Go to content

Main menu:

Politica de confidentialitate

Cum cumpar

IMED INSURANCE BROKER ASSISTANT SRL - (denumit in continuare I-IBA) este constient de importanta protejarii informatiilor colectate despre clientii sai, în special acele informaţii capabile sa identifice clientul ca individ. Datele cu caracter personal colectate de la clienti sunt si vor fi utilizate in scopul de a oferi servicii in domeniul asigurarilor. Acest document guverneaza modul în care sunt colectate si utilizate aceste informatii, precum si conditiile de utilizare a acestora.

1.PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE I-IBA

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta;
Datele cu caracter personal sunt prelucrate i
n conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Datele cu caracter personal sunt colectate numai i
n scopuri bine determinate, explicite si legitime, in stransa legatura cu serviciile oferite;
Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucra
rii sunt pertinente, adecvate si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
Datele cu caracter personal nu vor fi stocate pentru o perioada
mai lunga decat este necesar;
Permanent se vor lua toate ma
surile tehnice si organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

2.INFORMAT
IILE (DATELE) CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Datele cu caracter personal colectate difera
in functie de serviciile oferite clientilor precum si de modul de contact realizat intre client si I-IBA. Astfel, este posibil ca informatiile personale solicitate sa fie (dar fara a se limita la) urmatoarele: numele şi prenumele, codul numeric personal, starea civila, adresa de e-mail, adresa de corespondenta, adresa IP, numarul de telefon, date despre bunurile mobile si imobile detinute, situatia financiara, starea de sanatate, etc.

3.CUM SUNT UTILIZATE INFORMAT
IILE (DATELE) CU CARACTER PERSONAL

I-IBA
utilizeaza informatiile colectate pentru a furniza si imbunatati serviciile oferite, pentru a dezvolta unele noi si pentru a proteja compania si utilizatorii nostri. De asemenea, utilizam aceste informatii pentru a crea oferte personalizate, adaptate nevoilor dumneavoastra.

Ca
nd contactati I-IBA, putem sa pastram o inregistrare a comunicarii dvs. pentru a ajuta la rezolvarea oricaror probleme pe care le-ati putea intampina. Putem sa utilizam adresa dvs. de e-mail sau numarul de telefon pentru a va informa despre serviciile noastre, cum ar fi anunturi despre modificarile sau imbunatatirile viitoare, precum si in scopul verificarii corectitudinii datelor furnizate.

4.DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

I
n conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele vizate, au urmatoarele drepturi:

dreptul la informare;
dreptul de acces la date cu caracter personal;
dreptul de intervent
ie asupra datelor cu caracter personal;
dreptul de opozit
ie;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
dreptul de a se adresa justitiei.

Orice informatie furnizata de persoanele vizate va fi considerata si va reprezenta consimtamantul acestora expres ca datele personale sa fie folosite de I-IBA in conformitate cu scopurile mentionate la punctul 3.

Persoanele vizate pot solicita i
ncetarea imediata a prelucrării informatiilor (datelor) furnizate prin transmiterea la sediul I-IBA din Str. Margaritarului, Nr. 2, Otopeni, Ilfov, sau la OP55-CP9, Sector 1, Bucuresti, a unei cereri scrise, semnata si datata, in care se va preciza acest lucru.

5.SECURITATEA INFORMAT
IILOR (DATELOR) CU CARACTER PERSONAL

I-IBA
garantează securitatea si confidentialitatea informatiilor (datelor) cu caracter personal gazduite/preluate prin sistemul sau informatic, dar nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de defectiuni sau erori ale sistemelor de prelucrare a informatiilor detinute de partenerii comerciali sau ale server-elor pe care este gazduit website-ul propriu.

Serverele pe care website-ul este gazduit sunt protejate de acces fizic s
i la distanta, fiind instalate in incinte adecvate tehnic si din punct de vedere al securitatii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Protectia datelor cu caracter personal este reglementata in Romania de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
I-IBA
este operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 0018681. I-IBA respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site in vederea efectuarii de cumparaturi on-line.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,
I-IBA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:
-dreptul la informare (art.12)
-dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
-dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
-dreptul de opozitie (art.15);
-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
-dreptul de a se adresa justitiei (art.18).
Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamantul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de
I-IBA in conformitate cu urmatoarele scopuri:
-efectuarea de comenzi on-line;
-facturarea bunurilor si serviciilor comandate de dumneavoastra.
Refuzul dvs. de a comunica datele, determina imposibilitatea finalizarii comenzilor si asigurarilor propriu zise. Informatiile inregistrate sunt destinate exclusiv utilizarii de catre operator.


 
Back to content | Back to main menu